Google
 

8.11.08

Xin chúc mừng Chủ tịch nước cho Obama

Xin chúc mừng cho mới Tổng thống Hoa Kỳ của Mỹ cho triumph đạt được trong bầu cử gần đây, từ Secret cho chúng tôi một số thông tin đầy đủ và tin cậy, xứng đáng để xin chúc mừng Chủ tịch Obama.

Eternal Cha của chúng tôi là ban phước cho bạn, cảm ơn các bạn cần thiết cho sự khôn ngoan, sức mạnh để dẫn đất nước như Đức Chúa Trời muốn và những gì anh ta muốn xem địa chỉ. Nếu bạn tin rằng Thiên Chúa trong cầu nguyện cho người.

Xin chúc mừng và sau khi đạt được thắng lợi trên do Chủ tịch Obama muốn mất bạn của bạn để yêu cầu người đọc chỉ 3 điều:

1) Bạn có nghĩ rằng Phim ảnh Phim, nơi họ đặt ảnh hưởng của Tổng thống màu sắc để giành chiến thắng của Obama Chủ tịch nước hiện nay?

2) Bạn có nghĩ rằng Obama Chủ tịch nước thăm blog của tôi?

3) Bạn nghĩ rằng những câu hỏi này là bí mật và phân loại thông tin?

No hay comentarios:

Google