Google
 

8.11.08

מזל טוב ל נשיא Obama

מזל טוב על הנשיא החדש של ארצות הברית של אמריקה מאז Secret נוספים שאנו מספקים כ היטב ואת לבבי בשעה טובה ומוצלחת הגיע הנשיא Obama הנצחית שלנו כדי לברך אותך אבא, תודה הנחוצה חוכמה, כוח להוביל את המדינה כפי שאלוהים רוצה וברצונך זה מוביל. אם אתה מאמין באלוהים מתפלל בשבילו.

ואחרי ברכות של הנשיא Obama רוצה לקחת את החבר שלך עבור הקורא לשאול רק 3 דברים:

1) האם אתה חושב סרטים סרטים שבהם הם ממוקמים השפיעו נשיאים של צבע על מנת לנצח את הנשיא הנוכחי Obama?

2) האם אתה חושב כי הנשיא Obama בקר בבלוג שלי?

3) אתה חושב אלה הן השאלות וכן מסווג מידע סודי?

No hay comentarios:

Google
 
Loading...